Bij een out-of-sync MySQL replicatie kan het Een volledige herstel van de master database naar een slave server gaat  met onderstaande stappen: Acties op de master MySQL server: Bij een herstel vanaf de master moet eerst de database