directadmin Archive

ImageMagick toevoegen aan DirectAdmin op CentOS 5.9 x64

Door onderstaande stappen kan de ImageMagick module worden toegevoegd aan een DirectAdmin server. yum install mlocate autoconf cd ~ wget http://pecl.php.net/get/imagick-3.0.1.tgz     (3.1.0RC2 voor PHP5.4) tar zxf imagick-3.0.1.tgz cd imagick-3.0.1 phpize updatedb locate imagick.so | rm

Directadmin taken direct uitvoeren

Als je na het toevoegen van een taak niet wilt wachten totdat DirectAdmin de taak gaat afhandelen, kun je onderstaand commando invoeren op de console:

Directadmin: Upgrade apache versie 2.0 naar 2.4

Voer onderstaande commando’s in om de apache versie te upgraden naar 2.4.x