MySQL Archive

MySQL wil niet meer opstarten

Wanneer de MySQL server niet op de gebruikelijke manier is afgesloten kan er een beschadiging in de server ontstaan. Onderstaande foutmelding is een mogelijk verschijnsel: Dan is onderstaand commando de oplossing daarvoor: Herstart mysql. Uiteraard eerst een

Herstel een out-of-sync MySQL replicatie

Bij een out-of-sync MySQL replicatie kan het Een volledige herstel van de master database naar een slave server gaat  met onderstaande stappen: Acties op de master MySQL server: Bij een herstel vanaf de master moet eerst de database