CentOS Archive

ImageMagick toevoegen aan DirectAdmin op CentOS 5.9 x64

Door onderstaande stappen kan de ImageMagick module worden toegevoegd aan een DirectAdmin server. yum install mlocate autoconf cd ~ wget http://pecl.php.net/get/imagick-3.0.1.tgz     (3.1.0RC2 voor PHP5.4) tar zxf imagick-3.0.1.tgz cd imagick-3.0.1 phpize updatedb locate imagick.so | rm

AH01627: AuthType configured with no corresponding authorization directives

Onderstaande foutmelding komt voort uit een onjuiste configuratie in .htaccess voor een beveiligde map. AH01627: AuthType configured with no corresponding authorization directives Om dit op te lossen moet onderstaande regel worden togevoegd aan het .htaccess bestand: In

Directadmin taken direct uitvoeren

Als je na het toevoegen van een taak niet wilt wachten totdat DirectAdmin de taak gaat afhandelen, kun je onderstaand commando invoeren op de console:

Directadmin: Upgrade apache versie 2.0 naar 2.4

Voer onderstaande commando’s in om de apache versie te upgraden naar 2.4.x

VMware clone: eth0 hernoemen naar eth1

Na het clonen van een virtuele machine in VMware wordt in Linux de netwerkadapter automatisch hernoemd naar eth1. Wanneer je deze benaming terug wilt hebben naar eth0 voer je onderstaande commando’s uit in de virtuele machine: Na