Linux Archive

Metasploit op Ubuntu installeren

De Metasploit Framework is een ontwikkelomgeving voor het maken van beveilings tools en exploits (zwakheden in software). Het programma is vooral bedoeld voor security professionals, penetratietesters en systeembeheerders die de veiligheid van hun systemen en netwerken willen

ZFS snapshot maken

Een handige functie bij het gebruik van ZFS bestandsystemen is het maken van snapshots. Deze snapshots kunnen realtime gemaakt worden en bevat een exacte kopie van de pool(s).

ImageMagick toevoegen aan DirectAdmin op CentOS 5.9 x64

Door onderstaande stappen kan de ImageMagick module worden toegevoegd aan een DirectAdmin server. yum install mlocate autoconf cd ~ wget http://pecl.php.net/get/imagick-3.0.1.tgz     (3.1.0RC2 voor PHP5.4) tar zxf imagick-3.0.1.tgz cd imagick-3.0.1 phpize updatedb locate imagick.so | rm

AH01627: AuthType configured with no corresponding authorization directives

Onderstaande foutmelding komt voort uit een onjuiste configuratie in .htaccess voor een beveiligde map. AH01627: AuthType configured with no corresponding authorization directives Om dit op te lossen moet onderstaande regel worden togevoegd aan het .htaccess bestand: In

Directadmin taken direct uitvoeren

Als je na het toevoegen van een taak niet wilt wachten totdat DirectAdmin de taak gaat afhandelen, kun je onderstaand commando invoeren op de console: